Η Υγεία υπεράνω όλων όπως απεικονίζεται σε ψηφιδωτό της Ελληνορωμαϊκής εποχής.