Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης κατά Sheikh
Επιλέξετε την βέλτιστη απάντηση σχετικά με το πως αισθανθήκατε την τελευταία εβδομάδα:
Βασικά είστε ικανοποιημένος/η με τη ζωή σας;
  Ναι (0 βαθμοί)
  Όχι (1 βαθμός)
Εγκαταλείψατε πολλές από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Αισθάνεστε τη ζωή σας κενή;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Βαριέστε συχνά;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Είστε ευδιάθετος/η τον περισσότερο καιρό;
  Ναι (0 βαθμοί)
  Όχι (1 βαθμός)
Φοβάστε πως κάτι κακό θα σας συμβεί;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Αισθάνεστε ευτυχής τον περισσότερο καιρό;
  Ναι (0 βαθμοί)
  Όχι (1 βαθμός)
Αισθάνεστε συχνά αβοήθητος/η;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Προτιμάτε να μένετε σπίτι, αντί να βγαίνετε έξω και να κάνετε νέα πράγματα;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Αισθάνεστε πως έχετε περισσότερα προβλήματα μνήμης από τον περισσότερο κόσμο;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Αισθάνεστε ότι είναι θαυμάσιο να είστε ζωντανός/η τώρα;
  Ναι (0 βαθμοί)
  Όχι (1 βαθμός)
Αισθάνεστε σχεδόν ανάξιος/α όπως είστε τώρα;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Αισθάνεστε γεμάτος/η ενέργεια;
  Ναι (0 βαθμοί)
  Όχι (1 βαθμός)
Αισθάνεστε ότι η κατάστασή σας δεν επιδέχεται βοήθειας;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)
Νομίζετε ότι ο περισσότερος κόσμος βρίσκετε σε καλύτερη κατάσταση από εσάς;
  Ναι (1 βαθμός)
  Όχι (0 βαθμοί)

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων:

Ερμηνεία