Εκτίμηση Νεφρικής Απέκκρισης Λευκώματος κατά Ginsberg και Schwab
Στοιχεία:
Λεύκωμα Δείγματος Ούρων  
Κρεατινίνη Δείγματος Ούρων  

Αποτέλεσμα:

Απεκκριθέν Λεύκωμα  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: