Ιδανικό Σωματικό Βάρος (ΙΣΒ)
Στοιχεία:
Ύψος  
Φύλο   Άνδρας (ΔΜΣ = 23)
  Γυναίκα (ΔΜΣ = 21.5)

Αποτέλεσμα:

ΙΣΒ  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: