Έλλειμμα Ύδατος (ΕΥ) σε Υπερνατριαιμία
Στοιχεία:
Φύλο   Άνδρας (0.6)
  Γυναίκα (0.5)
Επιθυμητό Νάτριο  
Φυσιολογικό Βάρος  
Νάτριο Ορού  

Αποτέλεσμα:

ΕΥ  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: