Εκτίμηση Οσμωτικότητας Ορού
Στοιχεία:
Νάτριο  
Γλυκόζη  
Ουρία  

Αποτέλεσμα:

Οσμωτικότητα  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: