Εμβαδόν Επιφάνειας Σώματος (ΕΕΣ) κατά Du Bois
Στοιχεία:
Ύψος  
Βάρος  

Αποτέλεσμα:

ΕΕΣ  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού:

Εμβαδόν Επιφάνειας Σώματος (ΕΕΣ) κατά Mosteller
Στοιχεία:
Ύψος  
Βάρος  

Αποτέλεσμα:

ΕΕΣ  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: