Εκτίμηση Κινδύνου Εμφάνισης Εγκεφαλικού από Κολπική Μαρμαρυγή (CHADS2)
  Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (1 βαθμός)
  Υπέρταση (1 βαθμός)
  Ηλικία >= 75 ετών (1 βαθμός)
  Σακχαρώδης Διαβήτης (1 βαθμός)
  Προηγούμενο ισχαιμικό εγκεφαλικό (2 βαθμοί)

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων:

Ερμηνεία