Έλλειμμα Νατρίου σε Υπονατριαιμία
Στοιχεία:
Φύλο   Άνδρας (0.6)
  Γυναίκα (0.5)
Φυσιολογικό Βάρος  
Νάτριο Ορού  
Επιθυμητό Νάτριο  

Αποτέλεσμα:

Έλλειμμα Νατρίου  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: