Διόρθωση Νατρίου σε Υπεργλυκαιμία
Στοιχεία:
Μετρημένο Νάτριο  
Γλυκόζη  

Αποτέλεσμα:

Νάτριο  
 
Ακρίβεια Δεκαδικού: